Úvodní strana   Popis   Příklady   Kontakt   Download   Přihlásit   

Vážení příznivci modelové železnice,

program modelJOP pro ovládání kolejiště na základě ZTP-JOP (jednotné obslužné pracoviště) již není ve stávající verzi softwarově nijak podporován. To však neznamená, že není funkční. Technickou podporu s konfigurací projektů v nezměněném rozsahu poskytuje firma MarathonModel Břeclav, která je výhradním prodejcem licencí k používání programu.


Licence zakoupené od dubna 2018 budou plně zohledněny v přechodu na novou verzi programu. To znamená, že pokud vznikne ve vybrané licenci v nové verzi finanční rozdíl, bude doplacen pouze tento rozdíl. U licencí zakoupených před dubnem 2018 při přechodu na novou verzi bude stanovena cena, na výši které ještě pracujeme.


Nyní je nová verze ve stadiu dokončení tvorby reliéfu kolejiště, nastavení prvků reliéfu a jejich vzájemných vazeb, jízdních cest, připojení a napájení kolejiště a mnoho dalších nových funkcí a udělátek pro lepší a komfortnější ovládání a konfigurování kolejiště v programu. Nyní jsme zahájili vývoj řízení jízdy vlaků.


Projekty ve stávající verzi nejsou vzhledem k naprosto odlišnému vývojovému systému kompatibilní. To znamená, že je nebude možné převzít. Je nutno projekty vytvářet znovu, což vzhledem ke konfiguraci v nové verzi bude tím nejlepším učením. Provozovat bude možno obě verze. Nová verze nenahrazuje stávající verzi.


Součástí vývoje programu modelJOP je také nová webová prezentace, kde vytváříme kompletní dokumentaci včetně mnoha příkladů nastavení. Další částí vývoje je také webová on-line aktivační aplikace. Pro aktivaci programu bude nutné internetové připojení, což již v dnešní době není niv zvláštního.


Ano trvá to dlouho. Víme to. Vzhledem k vlastním zkušenostem a hlavně zkušenostem majitelů licencí k programu nechceme vývoj nové verze odbýt. Nová verze musí být lepší a komfortnější. Vzhledem k časové náročnosti vývoje Vás prosíme, mějte trpělivost. 


Tento stav je k 2.8.2019.


Ukázka nového nastavení připojení výhybky

 

 

Aplikace modelJOP je vyvíjena ve spolupráci s firmou MARATHON MODEL BRNO, která je také výhradním prodejcem tohoto produktu.

Významnou měrou se na vývoji a zkoušení také podílí Modelové království Žďár nad Sázavou, kterému patří velké poděkování.


     Přehled základních vlastností stávající verze modelJOP:

 • platforma Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10
 • editor pro vytvoření reliéfu kolejiště
 • kolejové úseky
 • výhybky, spřažené výhybky, výkolejky
 • návěstidla (rychlostní soustava ČSD,ČD)
 • vlakové, posunové a úvraťové cesty
 • traťové souhlasy
 • přejezdy
 • síťová podpora předávání informací mezi stanicemi
 • podpora digitálního systému LENZ
 • přenos čísel vlaků
 • řízení jízdy lokomotiv a vlaků

     Licenční varianty aplikace modelJOP

 • LITE              zjednodušená verze pro základní ovládání a detekci obsazení
 • STANDARD     plná verze s řízením jízdy vlaků
 • DEMO            zkušební verze

Licenční číslo je zasíláno na základě zaslaného identifikačního čísla počítače, na kterém je aplikace nainstalována. První licenční číslo dané verze LITE nebo STANDARD je vždy placené, ostatní další jsou poskytována bez poplatku. Licenční číslo je platné 1 rok. Jednoletá licence je vydávána z důvodu ochrany aplikace - autorského díla. Licence k používání automaticky obsahuje prováděné opravy a úpravy dané ve stávajícím rozsahu funkčnosti aplikace. V případě přeinstalace počítače na straně zákazníka je vydáno nové licenční číslo bez poplatku.

Plánovaná nadstavba aplikace (plně automatický provoz, jízdní řády, atd.) bude považována za rozšíření základní fukčnosti aplikace a licence na používání bude dána vyšší verzí PROFESIONAL. U stávajících zakoupených licencí se bude v případě zájmu jednat pouze o rozdíl mezi cenou licence STANDARD a licence PROFESIONAL.