Úvodní strana   Popis   Příklady   Kontakt   Download   Přihlásit   

modelJOP

V dnešní době není již pochyb o tom, který systém pro ovládání modelové železnice je výhodnější. Digitální systémy umožňují nové a nové možnosti k co nejrealističtějšímu provozu na kolejišti, jízda lokomotiv, zvuky atd.. Přizpůsobení zahraničních aplikací pro řízení provozu dle pravidel a předpisů ČSD,ČD je mnohdy velice složité a zdlouhavé a některá specifika jsou téměř neřešitelná. Navíc pro laiky v oblasti nastavení a řízení provozu kolejiště je nastavení pro jejich složitost mnohdy nemožné. Pro usnadnění přípravy kolejiště k reálnému provozu je vyvíjena aplikace modelJOP, která má mnoho specifik ČSD,ČD již zapracováno. Vzhled provozovaných projektů je koncipován dle předpisů ZTP-JOP. V projektech lze samozřejmě ovládat i více stanic. Na základě požadavků uživatelů umíme navázat na aplikaci i ovládací pult RZZ, elektromechaniku i zabezpečení pomocí RPB. To vše s tlačítkovým ovládáním.

 
Vlastní projekt kolejiště obsahuje:

 • nastavení parametrů projektu včetně digitálního systému

 • stanoviště obsluhy (pro každou stanici)

 • sestavení reliéfu kolejiště (kolejivo, výhybky, výkolejky, přejezdová zařízení)
 • definice spřažených výhybek
 • definice kolejových obvodů
 • definice příznaků a podmínek pro ovlivnění stavů některých prvků kolejiště
 • definice ovládacích tlačítek pro příslušenství
 • definice kontaktů zpětných vazeb
 • umístění návěstidel, definice typů a parametrů návěstidel (vjezdová, odjezdová, seřazovací)
 • definice traťových souhlasů
 • zásobníky jízdních cest (volba VZ, PV, EZ)
 • definice jízdních cest (vlakové, posunové a složené cesty)
 • časové soubory (5s, 1min, 3min)
 • možnost vkládat texty (popisky)
 • možnost vkládat obrázky (statické i dynamické např. z USB kamery)
 • REPORT nastavených parametrů projektu - adresy, označení, nastavení
 
.... aktuální stav

 • sestavení a definice projektu
 • volba jízdních cest se všemi příslušnými návaznostmi (traťové souhlasy, AB, .....)
 • ruční řízení jízdy lokomotiv - strojvedoucí
 • digitální systém LENZ
 • podpora příslušenství DCC
 • přenos čísel vlaků
 • síťová podpora pro možnost předávání informací mezi stanicemi po síti ETHERNET
 • databáze lokomotiv
 • kalibrace lokomotiv
 • automatické řízení jízdy lokomotiv
modelJOP Lite

Základní verze modelJOP Lite obsahuje jednoduchý editor pro kreslení reliéfu kolejiště. V reliéfu kolejiště lze definovat kolejové úseky, výhybky, spřažené výhybky a dvousvětelná návěstidla. Ovládání výhybek a návěstidel je prováděno pomocí kliknutí tlačítka myši na příslušný prvek. V reliéfu kolejiště lze také definovat tlačítka, u kterých je možno nastavit adresu výstupu, který má tlačítko ovládat.